آزادی سهیل دئیری بعداز یک روز

آذوح: ظهر روز پنجشنبه 19 شهریور 94 سهیل دئيري فعال هویت طلب شهر اورمیه از سوی ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شده وبه بازداشتگاه 9 پله این شهر منتقل شده بود.
علت بازداشت و اتهام این فعال آذربایجانی مشخص نشده است .
وی دانشجوی دانشگاه آزاد اورمیه بوده وبیشتر روز 19 خرداد 93 به همراه 20 نفر از دیگر فعالین شهر در پارک اللر باغی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و تبرئه شد .
شایان ذکر است طبق گزارشات دریافتی سهیل دئیری روز گذشته به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته ایت.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn