احضار روزبه سعادتی و آیدین ذاکری به دادگاه انقلاب

آذوح: روزبه سعادتی و آیدین ذاکری، فعالین سیاسی آذربایجان برای ارائه ی توضیحات و اخذ آخرین دفاع به دادگاه انقلاب احضار گردیدند.
به گزارش آذوح در برگه ی احضاریه ی آقای روزبه سعادتی نوشته شده ایشان بایستی ظرف 3 روز در دادگستری اهر حضور یابند. این احضاریه توسط یعقوب شهبازپور، دادستان دادسرای انقلاب خواسته شده و دلیل آن "اخذ آخرین دفاع" عنوان شده است. احتمال می رود این بازخواست در ارتباط با پرونده ی "روز زبان مادری" صورت گرفته باشد.
همچنین آقای آیدین ذاکری نیز با دریافت احضاریه ای باید در تاریخ 28 مرداد سال جاری در شعبه ی سوم دادسرای انقلاب دادگاه مشگین شهر(خیاو) حضور یابند.
بنا به گزارشات رسیده علت احضار این فعال آذربایجانی «شکایت اداره اطلاعات مشکین شهر علیه وی» بوده است. وی پیش از این خواستار علنی شدن دادگاه با حضور هیات منصفه شده و به دلیل عدم تحقق این امر به صورت اعتراضی در احضاریه ی قبلی در زمان مقرر در دادگاه مشگین شهر حاضر نشد.
آذوحSubmit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn