انتشار پنجمین شماره نشریه آناوطن در سلماس+ تصویر

آذوح: پنجمین شماره نشریه پرمخاطب آنا وطن در شهر سلماس منتشر شده و بر روی باجه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.
مطالب این شماره از آناوطن به شرح زیر می‌باشند:
مصاحبه با ناصر عطاپور خواننده موغام – حمید نباتی
مادر اویغورستان، ربیعه قدیر  – میلاد کوزه کولانی
آگاهی مردمی یا اصلاح دولت – ابراهیم رشیدی
رمان و دموکراسی – رضا جوان
اجتماعی شبکه، جهانی لشمک و ادبیاتیمیز – ائلیاد موسوی
انتخابات زود گذر – آریا عاقلی
آذربایجان دا کئچیریلن آوروپا اویون لاری – اکبر پاشایی
الگوی سیاست چند فرهنگی رهیافتی برای جوامع پلی ائتنیک – تایماز جعفری
جامعه ی مدنی و جامعه ی معنوی – انسانی در آذربایجان کنونی – یاشیل غفاری دامناب
زبان ترکی، زبان همدلی مسلمانان – هومن افراسیابی
چرا روشنفکران با سرمایه داری مخالفند؟ – هادی ولدیانی
شعر کرونولوژیک تاریخ دئییل؛ همت شهبازی ایله موصاحیبه – ایکینجی بؤلوم – افشین شهبازی
جایگاه حقوق شهروندی در جوامع بشری – فرهاد غنی افشرد
صفرخان قهرمانیان و آنا دیلیندن مدافعه – رضا همراز
تاریخ باستان، با ما یا بر ما؟!  – هدایت عاقلی
دوقتور زهتابی نین سید جعفر پیشه وری اؤلومو حاقدا سؤیله‌شی‌سی – امین فضلی
دوغو تورکوستان، بیز، اینسانلیق آدینا گؤره ولریمیز – حامد مرسلی
و
گفتنی است آنا وطن علاوه بر دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در اردبیل، زنجان، تهران، مشکین شهر و پارس آباد نیز توزیع می‌شود.آذوح: پنجمین شماره نشریه پرمخاطب آنا وطن در شهر سلماس منتشر شده و بر روی باجه‌های مطبوعاتی قرار گرفت.مطالب این شماره از آناوطن به شرح زیر می‌باشند:مصاحبه با ناصر عطاپور خواننده موغام – حمید نباتیمادر اویغورستان، ربیعه قدیر  – میلاد کوزه کولانیآگاهی مردمی یا اصلاح دولت – ابراهیم رشیدیرمان و دموکراسی – رضا جواناجتماعی شبکه، جهانی لشمک و ادبیاتیمیز – ائلیاد موسویانتخابات زود گذر – آریا عاقلیآذربایجان دا کئچیریلن آوروپا اویون لاری – اکبر پاشاییالگوی سیاست چند فرهنگی رهیافتی برای جوامع پلی ائتنیک – تایماز جعفریجامعه ی مدنی و جامعه ی معنوی – انسانی در آذربایجان کنونی – یاشیل غفاری دامنابزبان ترکی، زبان همدلی مسلمانان – هومن افراسیابیچرا روشنفکران با سرمایه داری مخالفند؟ – هادی ولدیانیشعر کرونولوژیک تاریخ دئییل؛ همت شهبازی ایله موصاحیبه – ایکینجی بؤلوم – افشین شهبازیجایگاه حقوق شهروندی در جوامع بشری – فرهاد غنی افشردصفرخان قهرمانیان و آنا دیلیندن مدافعه – رضا همرازتاریخ باستان، با ما یا بر ما؟!  – هدایت عاقلیدوقتور زهتابی نین سید جعفر پیشه وری اؤلومو حاقدا سؤیله‌شی‌سی – امین فضلیدوغو تورکوستان، بیز، اینسانلیق آدینا گؤره ولریمیز – حامد مرسلیوگفتنی است آنا وطن علاوه بر دو استان آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی در اردبیل، زنجان، تهران، مشکین شهر و پارس آباد نیز توزیع می‌شود.


Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn