انتقال عباس لسانی به بند معتادان و ارازل و اوباش زندان اردبیل

آذوح: آقای عباس لسانی فعال ملی-مدنی شناخته شده آزربایجان که  روز گذشته در شهر اردبیل، توسط ماموران امنیتی ایران دستگیر و بازداشت شده بود، به بند هفت زندان اردبیل (بند معتادان و ارازل و اوباش) میباشد انتقال داده شد.
آقای عباس لسانی ، طی تماسی که با خانواده اش داشته گفته که، در  زندان کارت بانک و کارت تلفنم به اسم عباس امانی صادر شده و این مساله نشان از ترس وجود آقای لسانی  در بین زندانیان میباشد.
خانم رقیه علیزاده همسر عباس لسانی اضافه کرده که، این بند فاقد هرگونه امکانات ، منجمله تخت برای خواب بوده و زندانیان از روی ناچاری در کف اطاقها و راهروها و یا کریدورها میخوابند.
این فعال ملی-مدنی شناخته شده آزربایجان که در مورخه۳۱ تیر ۹۴ در مسیر حرکت به مغازه خویش، توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر اردبیل دستگیر شده بود,به علت اجرای حکم یکسال تعزیری وی در رابطه با پرونده اعتراضات نسبت به خشکانیدن عمدی دریاچه اورمیه توسط نهادهای دولتی ایران به بند هفت زندان اردبیل (بند معتادان و ارازل و اوباش) میباشد انتقال داده شد .
لازم به ذکر است آقای عباس لسانی فعال ملی-مدنی آزربایجان، از طرف شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اردبیل طی ابلاغ دادنامه ای در مورخه ۵فروردین ۱۳۹۴ شمسی به یک سال حبس تعزیری محکوم گردیده بود.
شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان اردبیل با رد دفاعیات آقای لسانی و همچنین رد درخواست دادستان اردبیل مبنی بر نفی بلد آقای لسانی یکسال حکم تعزیری ایشان را تایید کرد.
Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn